Partners

Andragoški zavod Ljudska Univerza Velenje (AZ LUV), opgericht in 1959, is een publieke non-profitinstelling voor volwassenenonderwijs die onderwijs en ondersteuning biedt aan verschillende doelgroepen. De instelling neemt actief deel aan de regionale gemeenschap door de onderwijsstructuur van de bevolking te verbeteren, door de leden van de gemeenschap te motiveren en te informeren en hen te betrekken bij de formele en informele opleidingsprogramma’s. Het personeelsteam van 22 medewerkers wordt ondersteund door meer dan 60 contractuele docenten en 20 vrijwilligers. Programma’s zijn bedoeld voor volwassenen en jongeren onder meer beroepssecundair onderwijs, taal- en ICT-cursussen aangepast aan verschillende doelgroepen (NEET’s, bedrijfsleven, senioren), arbeidsmarktoriëntatieprogramma’s, programma’s voor sociale activering, workshops en nationale en internationale projecten. Elk schooljaar nemen meer dan 4.000 cursisten deel aan verschillende opleidingsprogramma’s. LUV is actief betrokken bij verschillende lokale, regionale en landelijke initiatieven en acties (week van een levenslang leren, educatieve festivals en andere evenementen). LUV heeft jarenlange ervaring in het deelnemen en coördineren van Europese projecten en is momenteel betrokken bij 18 internationale projecten (voornamelijk Erasmus+ KA2). 

Binnen LUV werken ook 2 centra voor intergenerationeel leren en Pattern City – een ecosysteem voor educatie, experimenten, prototyping en innovatie. De unieke, interactieve digitale leeromgeving is gericht op het bieden van interdisciplinaire inhoud met ervaringsgericht leren en speelse leermethodieken. LUV levert ook programma’s voor sociale integratie tot de arbeidsmarkt, gericht op het verbeteren van kansen op werk. LUV is actief in de lokale omgeving door plattelandsgebieden te ondersteunen door middel van ontwikkelingsprogramma’s en trainingen om basis- en ondernemersvaardigheden te verbeteren. Vanwege de gevarieerde groep studenten die LUV-cursussen volgen, beschikt AZ LUV over een ideale omgeving om de mogelijkheden van VGS te verkennen met studenten met verschillende achtergronden en eerdere werkervaring, en ook met het werkveld.

AZ LUV is als nieuwe Europese lidstaat de poort naar het Oost-Europese onderwijssysteem waar simulatie nog vrij onbekend is als onderwijsmethodiek.  

Artevelde

De Arteveldehogeschool (AHS) is een van de grootste hogescholen in Vlaanderen (België), met meer dan 15.000 studenten en 1.400 betaalde medewerkers, verspreid over 11 campussen in hartje Gent. AHS is een open instituut waar creativiteit, innovatief denken, zelfsturend leren en ondernemerschap kernwaarden zijn. Met een sterke cultuur van internationalisering, is AHS een actieve partner in diverse internationale netwerken, woont AHS diverse internationale congressen bij en werkt de instelling intensief samen met internationale partners voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. AHS telt vijf expertisenetwerken die een breed scala aan opleidingen inrichten: Business & Management; Communicatie, Media & Design; Onderwijs; Mens & Samenleving; en Gezondheid & Zorg.

Envision is een project ingediend door de bacheloropleiding verpleegkunde, alom bekend om zijn innovatieve manier van lesgeven en één van de Belgische pioniers in simulatieonderwijs. Het SIM@RT verpleegteam van AHS bestaat uit 13 getrainde simulatie-instructeurs en -facilitators die jaarlijks meer dan 500 high-fidelity hands-on simulatiesessies organiseren voor studenten verpleegkunde in een monodisciplinaire en multidisciplinaire setting. 

Tijdens de COVID-19 werd AHS prompt gedwongen om de overstap te maken naar afstandsonderwijs en blended learning, wat vaak leidde tot opschorting van de fysieke simulatie-activiteiten. In dit nieuwe (post)-corona pedagogische tijdperk zal een waardig online alternatief voor fysieke simulatie worden ontwikkeld, waarbij docenten en studenten van ‘Gezondheid en zorg’ een aanvullend hulpmiddel in de simulatiepedagogiek wordt aangeboden als een essentieel onderdeel in praktijkgerichte curricula.

De Arteveldehogeschool is de projectleider van dit Europese project: European Network on Virtual Simulation Online – ENVISION. Tevens is AHS leider van de eerste intellectual output waarbij de eerste Europese VGS wordt ontwikkeld.

OAMK

Oulu University of Applied Sciences (OAMK) leidt competente professionals op volgens de behoeften van arbeidsmarkt. OAMK telt ongeveer 9.000 studenten en 650 medewerkers. De hogeschool heeft een sterke binding met de regionale arbeidsmarkt en het economisch-cultureel weefsel. Het waarborgt de diversiteit van het polytechnisch onderwijs in Noord-Finland. Behalve onderwijs is onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) de tweede basistaak van de hogeschool. Het doel van het OOI-netwerk is het bevorderen van de ontwikkeling van de Oulu-regio en heel Noord-Finland door nieuwe competente arbeidskrachten aan te bieden, door zakelijke activiteiten te ondersteunen, door innovatieactiviteiten te ontwikkelen en door de internationale interactie te vergroten.

De Universiteit Rovira i Virgili (URV) werd in 1991 opgericht door het Catalaanse parlement door samenvoeging van reeds bestaande universitaire faculteiten en scholen. Op deze manier herleefde de Tarragona Universiteit uit de 16e eeuw. Vanaf de eerste dag is het doel heel duidelijk: kennis ten dienste stellen van de samenleving om zo bij te dragen aan de nabije sociale en economische ontwikkeling.

Sociale en culturele veranderingen hebben de deuren geopend naar een nieuw kader waarin URV-studenten en toekomstige werknemers verplicht zijn om in Europa met elkaar om te gaan. Bij URV leidt men professionals op volgens de regels van Europese harmonisatie, een sleutelfactor om de deuren te openen naar een wereld van werken zonder grenzen. En dat doet men door een volledig scala aan onderwijsmogelijkheden te bieden met meer dan 40 bachelor en 50 masteropleidingen (waarvan vele interuniversitair), een uitgebreid doctoraatsprogramma en een flexibel programma voor levenslang leren, zodat professionals hun kennis voortdurend kunnen bijwerken en hun vaardigheden verbeteren. In totaal worden de URV-cursussen gevolgd door meer dan 15.000 studenten.

Uit cijfers blijkt dat de URV niet alleen een van de meest toonaangevende universiteiten in Catalonië is, maar ook Europees hoog aangeschreven staat vanwege het kwaliteitsvolle onderwijs, de inzet op permanente opleiding en de uitmuntendheid van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Voor ENVISION werken voor het eerst twee URV-departementen samen, verpleegkunde en pedagogische wetenschappen. Hun complementaire expertise wordt ingezet bij de creatie van de tweede ENVISION-VGS met een sterke methodologische en pedagogische basis verder opgebouwd tijdens dit project.

Toronto Metropolitan University

De Toronto Metropolitan University (TMU) – voorheen Ryerson University – verbindt het klassikaal leren van studenten met kennis en ervaring uit de beroepspraktijk. De universiteit is een voorvechter van diversiteit, ondernemerschap en innovatie. TMU heeft meer dan 45.000 studenten die 62 undergraduate en 55 graduate programma’s (master en PhD) volgen. Het TMU, Centennial, George Brown Collaborative Nursing Degree Program, opgericht in 2001, is het grootste programma aan de Daphne Cockwell School of Nursing van de Toronto Metropolitan University, met meer dan 2.000 studenten ingeschreven in de vierjarige opleiding. Het programma gebruikt sterke en efficiënte praktijken om samenwerking binnen en tussen onderwijsteams te bevorderen, zodat studenten dezelfde hoogwaardige verpleegkundige opleiding krijgen, ongeacht de locatie waar ze die volgen. 

Deze samenwerking en het teamwerk vormden de basis voor de ontwikkeling van Virtual Gaming Simulation (VGS). Sinds de eerste VGS in 2013 werd ontwikkeld door drie faculteitsleden, één uit elke site, hebben talloze faculteitsleden van het Collaborative Program de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan de ontwikkeling van VGS en te onderzoeken hoe VGS effectief kan worden ingebed in het onderwijsprogramma. Het Collaborative Program is toonaangevend in de integratie van VGS in verpleegkundige curricula, waarbij de VGS volgens de specifieke doelstellingen van de cursus wordt ontworpen om het leren van de studenten te ondersteunen.

De COVID-19-pandemie heeft de waarde van VGS onderstreept: verpleegkundigen in binnen- en buitenland hebben de Canadese VGS ontdekt door de plotse noodzaak om over te stappen naar leren op afstand. Op die manier ontdekken veel lesgevers de waarde van VGS, ook na de pandemie.

De Universiteit Gent (UGent) is een van de grootste Vlaamse openbare onderzoeksuniversiteiten met 46.000 studenten en 15.000 medewerkers. De Universiteit Gent is een actieve partner in nationale en internationale educatieve, wetenschappelijke en industriële samenwerking. De universiteit ondersteunt ook het Universitair Ziekenhuis Gent, een van de grootste ziekenhuizen in België (6.000 medewerkers). De Universiteit Gent behoort consequent tot de top 100 van universiteiten ter wereld. De Universiteit Gent bestaat uit 11 faculteiten met meer dan 79 afzonderlijke afdelingen. De Universiteit Gent streeft naar onderwijs op topniveau en maakt daarom gebruik van innovatieve onderwijsmethoden en moderne technologie. Bij elke faculteit is blended learning ingevoerd. Projecten in verschillende disciplines genieten een internationale reputatie, het bewijs hiervan zijn de vele co-publicaties, de meer dan 40 ERC beurzen en de honderden projecten gefinancierd door het Europese Kaderprogramma.

Joubel richtte het H5P-project op met de visie om iedereen in staat te stellen interactieve inhoud te maken, te delen en te hergebruiken. Joubels leiderschap van het H5P-project omvat het ondersteunen van de gemeenschap, netwerken bouwen binnen de gemeenschap, delen en communiceren via nieuwsbrieven, sociale media en het H5P.org-forum en het leveren van software-updates aan de gebruikersgemeenschap. Joubel host de huidige H5P-hub die H5P-contenttypes (templates) distribueert onder de communityleden. Joubel heeft zes fulltime medewerkers en huurt consultants uit verschillende landen in.

H5P verandert hoe mensen denken over interactieve inhoud. Iedereen kan met H5P interactieve inhoud maken en delen, met een geweldige gebruikerservaring voor zowel de makers als de gebruikers. Over de hele wereld gebruikt een exponentieel groeiend aantal websites H5P om hun gebruikers interactieve inhoud te bieden. H5P kan worden aangesloten op bestaande leersystemen zoals Canvas, Brightspace of WordPress en stelt de gebruikers van deze systemen in staat om sneller betere inhoud te creëren. In tegenstelling tot veel andere tools voor het ontwikkelen van interactieve inhoud, stelt H5P academici in staat om boeiende en stimulerende bronnen te produceren zonder de noodzaak tot het inschakelen van onderwijstechnologen. Het stelt academici in staat om hun inhoud beter aan studenten te presenteren en essentiële informatie te verkrijgen over de betrokkenheid en voortgang van studenten. In zijn eenvoud is de impact van H5P Op leren en onderwijzen groot. 

Bestaande en nieuw te ontwikkelen H5P interactieve inhoud zullen samen het platform voor de VGS vormen zodat de VGS toegankelijk en in open access hun weg vinden naar het publiek van lesgevers en studenten.

ERASMUS+ KA2 – KA226 HEI Digital education readiness: Innovative practices in a digital era

Envision wordt ondersteund door een subsidie ​​van de Europese Commissie. Om te reageren op de omstandigheden die door de COVID-19-pandemie zijn ontstaan, ondersteunt het Erasmus+-programma dit partnerschap voor digital education readiness.

Dergelijk projecten zijn erop gericht onderwijs- en opleidingssystemen te ondersteunen bij de uitdagingen die worden gesteld door de recente plotselinge verschuiving naar online en afstandsonderwijs, onder meer door docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale competenties en het inclusieve karakter van leermogelijkheden te waarborgen.

Het doel is het versterken van het vermogen van onderwijs- en opleidingsinstellingen om hoogwaardig, inclusief digitaal onderwijs te bieden.

Disclaimer: De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.