Tutustu virtuaalisimulaatio- peleihin

Virtuaalisimulaatiopeli

Viime vuosina simulaatio-opetus on kehittynyt olennaiseksi osaksi osaamisperusteisia opetussuunnitelmia terveydenhuollon koulutusohjelmissa. Simulaatio-opetuksessa opiskelijat harjoittelevat kliinisiä taitoja, viestintätaitoja ja päätöksentekotaitoja terveydenhuollon aitoja tilanteita mallintavissa skenaarioissa. Opiskelijat voivat soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännössä, ratkaista haasteita ja jopa tehdä virheitä aiheuttamatta haittaa potilaille. Psykologisesti turvallinen simulaatioympäristö lisää opiskelijoiden itseluottamusta ja edistää siten oppimista. COVID-19 aiheutti haasteita simulaatio-opetuksen toteutukseen. Uusia opetusmenetelmiä on tarpeellista kehittää vastaamaan nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita varten.

Simulaatiopedagogiikan periaatteiden ja hyötyjen säilyttämiseksi Envision-hankkeessa tutkittiin uudentyyppisiä virtuaalisimulaatiopelejä (Virtual Gaming Simulation, VGS). Virtuaalisimulaatiopelejä kuvataan seuraavasti: “Erittäin todenmukainen, immersiivinen 2D-simulaatio, jossa käytetään videoita simuloiduista potilaista (joita näyttelijät esittävät) ja jossa käyttäjä voi oppia terveydenhuollon kliinistä päätöksentekoa”.

Pelissä oppija saa simulaatiotilanteen esitiedot ja kohtaa useita päätöksentekokohtia.  Päätöksentekokohdissa on kahdesta neljään vaihtoehtoa siitä, miten hoitoa olisi parasta toteuttaa. Tämä pelimuotoilu sitouttaa oppijat ja antaa heille mahdollisuuden nähdä päätöstensä seuraukset (Verkuyl et al., 2022). Oppimiskokemukseen on integroitu myös muut simulaation olennaiset osatekijät: prebriefing ja debriefing.  Oppijat voivat käyttää virtuaalisia pelisimulaatioita itsenäisesti tai ryhmissä. Virtuaalisimulaatiopeli on verkkopohjainen ja helposti kouluttajien ja oppijoiden käytettävissä. Virtuaalisimulaatiopeli on aikaan ja paikkaan sitomaton, sitä voi pelata missä ja milloin tahansa. Toistuva pelin pelaaminen kehittää osaamista.  

ENVISION-hankkeen tavoitteena on lisätä kouluttajien ja oppijoiden digitaalisia koulutusvalmiuksia virtuaalisimulaatioiden käytössä ja luomisessa. Hanke tuottaa kaksi virtuaalisimulaatiopeliä, joista toinen käsittelee kotisairaanhoitoa ja toinen lapsen akuuttia tapaturmatilannetta. Ensimmäinen virtuaalisimulaatiopeli on kehitetty etäopiskelua varten käyttäen simulaation parhaita käytäntöjä. Toisessa virtuaalisimulaatiopelissä mahdollistetaan pelin käyttäminen opetuksessa virtuaali- ja reaaliympäristöissä.

Virtuaalisimulaatiopelin oppimisanalytiikka

Hankkeessa kehitetään oppimisanalytiikkaa, jonka avulla oppijat keräävät automaattisesti tietoja päätöksistään, kun he pelaavat virtuaalisimulaatiopelejä. Kunkin virtuaalisimulaatiopelin lopussa oppija saa  henkilökohtaisen yhteenvetoraportin. Oppijat voivat käyttää tätä raporttia omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja analytiikkaa voidaan hyödyntää yksilöllisessä ja ryhmän debriefingissä. Kouluttajat voivat hyödyntää pelin oppimisanalytiikkaa opetuksessaan. Yhteenvetona voidaan sanoa, että hankkeessa kehitetään oppimisalusta, jossa on yhdistetty tärkeimmät simulaation vaiheet: prebriefing, virtuaalisimulaatio ja debriefing.

 

Kaikille avoin

Envisionin virtuaalisimulaatiopelit ovat avoimesti kaikkien pelattavissa tällä verkkosivustolla. Sivustolla voit tutustua virtuaalisimulaatiopeleihin, joiden tapahtumat sijoittuvat kotisairaanhoitoon ja lapsen akuuttiin tapaturmatilanteeseen.  

Organisaatiot voivat myös halutessaan integroida pelit omaan oppimisjärjestelmään. Hankkeessa tuotetut ohjeet tukevat oppijoita, kouluttajia ja organisaatiota virtuaalisimulaatiopelien käytössä ja uusien pelien luomisessa.

Organisaation mahdollisuuksista riippuen pelejä voidaan käyttää lähi-, monimuoto ja/tai etäopetuksessa.

Yhteistyössä

Yhteisrahoitus Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Arvostelu

Olin todella vaikuttunut tarinasta, käsikirjoituksesta ja pelin erilaisista miniskenaarioista. Oli hienoa, että käsikirjoitus oli tehty kokonaisvaltaisesta näkökulmasta ja siinä oli huomioitu monia tekijöitä.
Caitlin Cosgrove
Opiskelija