Odkrijte naše spletne simulacijske igre

Virtualne simulacije

Realistična simulacija s filmskimi posnetki.

Učna orodja

Učna orodja za podporo VGS.

Neomejen dostop

Odprtokodni za vsakogar.

Virtualne simulacije

V zadnjih letih je simulacijsko izobraževanje postalo bistveni del v prakso usmerjenih učnih načrtov zdravstvenega izobraževanja. Simulacija študentom omogoča, da na interaktiven način izboljšujejo svoje klinične in komunikacijske spretnosti ter spretnosti odločanja v življenjsko pomembnih situacijah. Znanja in veščine, ki jih pridobijo preko simulacije, so uporabna v praksi, soočajo se s težavami, kjer so dovoljene celo napake, ne da bi pri tem škodovali svojim pacientom. Psihološko varno simulacijsko okolje povečuje študentom samozavest in podpira učenje. Zaradi COVID-19 je bilo poučevanje v živo prekinjeno, vključno s praktičnimi simulacijskimi urami.  

Da bi ohranili načela in prednosti simulacijske pedagogike, je projekt Envision raziskal različne vrste spletnih simulacij in se posvetil razmeroma novi dejavnost poučevanja, to so virtualne simulacijske igre, ki so opisane kot “visoko verjetnostna tehnologija, poglobljena 2-D simulacija z uporabo videoposnetkov simuliranih pacientov (ki jih igrajo igralci), v katerih lahko uporabnik sprejema klinične odločitve pri učenju zdravstvene nege”.  

Pri uprizoritvi se študent seznani z zdravstveno zgodbo klienta in gre nato skozi več točk odločanja z dvema do štirimi možnostmi o tem, kako najbolje oceniti ali zagotoviti oskrbo.  

Ta zasnova razvejanega scenarija pritegne študente in jim omogoči, da vidijo posledice svojih odločitev (Verkuyl idr., 2022). Učna izkušnja vključuje tudi druge bistvene komponente simulacije: priprava in refleksija. Virtualne simulacijske igre lahko študenti uporabljajo individualno ali v skupinah, dostopno je na spletu in na voljo učiteljem in študentom. Virtualno simulacijsko igro lahko igrate kjerkoli in kadarkoli večkrat, kar krepi razvoj spretnosti.  

Namen projekta ENVISION je povečati digitalno usposobljenost učiteljev in študentov pri uporabi in ustvarjanju virtualnih simulacij. Konzorcij izdeluje dve virtualni simulaciji, eno v zdravstveni negi na domu in eno v urgentni pediatriji. Prva igra je razvita za učenje na daljavo z uporabo najboljših simulacijskih praks. Druga igra v pediatrični spletni simulaciji dodaja še dve učni strategiji, tj. kombinirano poučevanje in poučevanje v razredu. 

Učna orodja kot podpora virtualnim simulacijskim igram

Razvit bo evropski okvir digitalne tehnologije, ki združuje vse glavne komponente virtualnih simulacij: priprava, simulacija in refleksija. V sodelovanju s ponudnikom digitalne tehnologije, Joubel, bodo nova izobraževalna orodja izboljšala izkušnjo spletne simulacije. Razvit bo tudi sistem, ki bo analiziral potek simulacije pri učečih se, ki bo ob igranju virtualnih simulacijskih iger samodejno zbiral podatki o njihovih dejanjih in odločitvah. Na koncu vsake virtualne simulacije bo narejena analiza učečega se v obliki individualiziranega povzetka poročila. Učeči se lahko to poročilo uporabijo za identifikacijo svojih močnih področij in področij, kjer so potrebne izboljšave, informacije pa jim lahko pomagajo pri refleksiji. Poleg tega bo orodje za samorefleksijo ustvarilo poročilo, ki ga bo mogoče uporabiti pri skupinski refleksiji. Izobraževalci ali moderatorji bodo lahko uporabili obe analitični poročili in glede na to določili, na katera vsebinska področja se bodo osredotočili v refleksiji ali razredu.

 

Neomejen dostop – prosto dostopni viri za vsakogar

Envision – virtualni simulaciji se nahajata na tej spletni strani kot prosto dostopni izobraževalni vir. V igrah (https://envision-vgs.com/home-health-care/) odkrijete virtualne simulacije v zdravstveni negi na domu in virtualne simulacije v pediatrični nujni pomoči. 

Virtualne simulacijske igre je mogoče predvajati na spletni strani. Fakulteta se lahko odloči tudi, da jih vključi v svoj sistem za upravljanje učenja. Smernice (link) krepijo digitalne kompetence študentov, učiteljev in fakultet za uporabo virtualnih simulacij in ustvarjanje novih. 

Glede na organizacijske možnosti se lahko obe virtualni simulaciji uporabljata v učilnici, kombinirano in/ali v spletnem učenju na daljavo. 

V sodelovanju z naslednjimi partnerji

Sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske unije.

Pregled

Resnično sem bil navdušen nad zgodbo, pisanjem in različnimi mini scenariji. Resnično sem užival, da je bil scenarij napisan iz holistične perspektive in je upošteval toliko dejavnikov.
Caitlin Cosgrove
študent