O nas

Evropsko omrežje za spletno virtualno simulacijo, na kratko ENVISION, je dvoletno strateško partnerstvo, katerega namen je okrepiti digitalno izobraževalno pripravljenost evropskih izobraževalcev in študentov za uporabo in razvoj virtualnih simulacij. V tesnem sodelovanju med strokovnjaki za izobraževanje in ponudnikom digitalne tehnologije bomo ustvarili visokokakovostno, vključujočo metodologijo digitalnega izobraževanja, ki bo ponujala standarde dobre prakse, kako ustvarjati simulacije v spletnih aplikacijah.

Partnerstvo se je oblikovalo na različnih srečanjih o vključitvi virtualnih simulacijskih iger v izobraževanje zdravstvene nege. Proces se je začel marca 2018 s povabilom organizaciji Artevelde (AHS), da se pridruži kraljevi misiji v Kanadi. Za tem je bil vzpostavljen stik med AHS in Toronto Metropolitan University. Prvo srečanje z Dario Romaniuk in Michelle Hughes je pomembno vplivalo na evropsko izobraževanje medicinskih sester. 

Leta 2019 je bila Artevelde University of Applied Sciences Ghent predlagana za sodelovanje pri razvoju VGS ‘Meal Assistance’, kar je zagotovilo priložnost za boljše razumevanje razvojnega procesa virtualnih simulacijskih iger. Odkrili smo različne načine uporabe teh iger, vključno s pripravo na klinično preskušanje, ocenjevanjem izpitov, vsebino tečaja za samotestiranje in premoščanjem vrzeli v kliničnih izkušnjah. 

AHS je kontaktiral evropske visokošolske ustanove (HEI) – to je bil prvi majhen korak pri oblikovanju trdnega konzorcija, ki je prepričan o možnostih prenosa številnih skupnih učnih izidov v virtualne simulacije.  

Marca 2020 so bile zaradi pandemije COVID-19 prekinjene vse učne simulacije, ki potekajo v živo. Številne evropske visokošolske ustanove so kljub temu vlagale v simulacijsko izobraževanje, saj je študentom všeč metodologija, pri kateri po določenem scenariju in postopku refleksije izkusijo resnične razsežnosti svojih prihodnjih poklicnih vlog.   
Ne želimo si, da bi pandemija zaustavila pedagoški razvoj. Kako lahko simulacijsko pedagogiko vključimo v spletne aplikacije? 

Avgusta 2020 sta bila objavljena dva izredna razpisa programa Erasmus+ za podporo pripravljenosti na digitalno izobraževanje in podporo ustvarjalnim spretnosti. Cilj razpisa za pripravljenost na digitalno izobraževanje je izboljšati spletno učenje, učenje na daljavo in kombinirano učenje – s podporo učiteljem in vodjem usposabljanja ter zagotavljanjem vključujoče narave digitalnih učnih priložnosti.  

Septembra 2020 se je konzorcij strinjal, da ta razpis ponuja odlične priložnosti za vključitev simulacijske izkušnje v naše učne načrte v času pandemije in po njej  

Marca 2021 projekt Envision praznuje svoj začetek. Spremljajte dejavnosti tega projekta v naših Najnovejših novicah (link). 

Po koncu projekta bo ENVISION skrbel za stalno širjanje rezultatov. Vsi partnerji ENVISION imajo vzpostavljeno široko mrežo nacionalnih in mednarodnih zdravstvenih izobraževalnih centrov ter so dobro vključeni v lokalno skupnost. Poleg tega imajo ključno vlogo v številnih strokovnih mrežah na področju izobraževanja, tehnologije ali zdravstvenih ved.  

Sedem projektnih partnerjev je: 

  • Toronto Metropolitan University (Kanada),  
  • OAMK Oulun Ammattikorkeakouly (Finska),  
  • Joubel (Norveška),  
  • URV Universitat Rovira i Virgili (Španija),  
  • LUV Ljudska Univerza Velenje (Slovenija),  
  • Universiteit Gent (Belgija),  
  • Arteveldehogeschool (Belgija – kooerdinator projekta).  

Projektni konzorcij sestavlja sedem organizacij iz petih različnih držav EU (NO, SI, BE, ES, FI) in ena organizacija iz Kanade. Partnerstvo vključuje sodelovanje med novimi in starimi državami članicami evropske unije.