Ontdek onze online simulatiegames

Virtual Gaming Simulation

Realistisch simulatie a.d.h.v. videos

Onderwijshulpmiddelen

Ter ondersteuning van VGS

Onbeperkte toegang

Open source voor iedereen

Virtual Gaming Simulation (VGS)

In de afgelopen jaren heeft simulatieonderwijs zich ontwikkeld tot een onmisbare schakel in praktijkgerichte zorgopleidingen. Simulatie stelt studenten in staat hun klinische, communicatieve en besluitvormingsvaardigheden op een interactieve manier te oefenen in realistische zorgsituaties. Ze kunnen alle kennis en vaardigheden in praktijk brengen, zoeken naar oplossingen voor onverwachte situaties en kritisch nadenken over de zorgprioriteiten. In deze leeromgeving mogen fouten gemaakt worden gezien de patiëntveiligheid niet kan worden geschaad. De psychologisch veilige simulatieomgeving verhoogt het zelfvertrouwen van de studenten en bevordert zo het leren. 

Vanwege COVID-19 werden fysieke onderwijsactiviteiten echter regelmatig opgeschort, inclusief hands-on simulatiesessies. Om de principes en voordelen van de simulatiepedagogiek te behouden, verkende het ENVISION-project vormen van online simulatie die de student zelfstandig in afstandsonderwijs kan doornemen. 
Er werd gekozen voor de relatief nieuwe onderwijs- en leeractiviteit: Virtual Gaming Simulation (VGS). Virtual Gaming Simulation wordt omschreven als “High-fidelity, 2D simulatie die de gebruiker onderdompelt in een klinische leerervaring. Er wordt gebruik gemaakt van video’s van gesimuleerde patiënten (gespeeld door acteurs) waarbij de gebruiker op verschillende beslissingspunten uitgedaagd wordt de juiste keuzes te maken in de zorgverlening”. Het VGS-scenario brengt een verhaallijn opgebouwd rond meerdere beslissingspunten met telkens twee tot vier opties over hoe de zorg het beste kan worden verleend. Dit vertakkende scenario-ontwerp (‘branching scenario’) verhoogt de betrokkenheid van studenten en laat hen de gevolgen van hun beslissingen zien (Verkuyl et al., 2022). De VGS-leerervaring integreert ook de andere essentiële componenten van simulatie: prebriefing en debriefing. Studenten kunnen de VGS individueel of in groep doorlopen, in afstandsonderwijs of in de klas. Een VGS is web-based en zeer toegankelijk voor docenten en studenten. Een VGS kan overal en altijd worden gespeeld en nodigt uit tot repetitief spel om de professionele vaardigheden verder te ontwikkelen.  

Het ENVISION-project heeft tot doel de ‘digital education readiness’ van docenten en studenten te vergroten in het gebruik en de creatie van Virtual Gaming Simulation. Het consortium produceert zelf tijdens de projectduur de eerste twee Europese Virtual Gaming Simulations, een in de thuiszorg en een in een spoedeisende pediatrische setting. De eerste VGS “Hello, you must be Flo!” is in volle coronatijd oorspronkelijk ontwikkeld voor online afstandsonderwijs. De tweede generatie Virtual Gaming Simulation “Caring off duty” voegt nog twee leerstrategieën toe, namelijk blended en klassikaal onderwijs, toegepast op een online simulatie in de pediatrische setting. 

Onderwijshulpmiddelen ter ondersteuning van VGS

ENVISION ontwikkelde een Europees kader voor digitale technologie dat alle belangrijke simulatiecomponenten in VGS integreert: prebriefing, scenario en debriefing. In samenwerking met Joubel, de partner digitale technologie, verbeteren nieuwe educatieve tools de online leerervaring. Geïntegreerd in een LMS, is een systeem van leeranalyses (‘learning analytics’) beschikbaar waarbij automatisch gegevens worden verzameld over de acties en beslissingen tijdens het scenario. Studenten kunnen dit rapport gebruiken om sterke punten en groeimogelijkheden te identificeren. Ze kunnen deze informatie integreren in de daaropvolgende debriefing. Bovendien genereert de zelfdebriefingstool een rapport dat men kan gebruiken in een eventuele groepsdebriefing.

Onbeperkte toegang - open source voor iedereen

De Envision Virtual Gaming Simulations zijn op deze website in open access ingebed. In games ontdek je de VGS in thuiszorg en de VGS in spoedeisende pediatrische zorg. Beide VGS kunnen afhankelijk van de organisatorische mogelijkheden in klassikaal, blended of online afstandsonderwijs ingezet worden. Deze VGS kunnen vanuit deze website worden gespeeld. Men kan er ook voor kiezen om ze te integreren in het eigen leermanagementsysteem. 
Gidsen ondersteunen studenten, docenten en departementen in hun ‘digital education readiness’ om deze VGS in hun curriculum te integreren of nieuwe games te ontwikkelen.

In samenwerking met de volgende partners

Mede gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

Review

I was really impressed with the storyline, the writing, and the different mini scenarios. I really enjoyed that the script was written from a holistic lens and took so many factors into consideration.
Caitlin Cosgrove
Student