Info over het Envision project

Het European Network on Virtual Simulation Online, kortweg ENVISION, is een tweejarig strategisch partnerschap dat tot doel heeft de digitale educatieve bereidheid van Europese docenten en studenten op te bouwen in het gebruik en de ontwikkeling van Virtual Gaming Simulation (VGS). Door nauw samen te werken, creëerden onderwijsexperts en een leverancier van digitale technologie een hoogwaardige, inclusieve digitale onderwijsmethodologie die de beste praktijkstandaarden voor simulatie in online toepassingen garandeert.

De samenwerking is het resultaat van meerdere contacten over de mogelijkheden van Virtual Gaming Simulation (VGS) in het verpleegkundig onderwijs. Het proces begon in maart 2018 met een uitnodiging aan Arteveldehogeschool (AHS) om deel te nemen aan de koninklijke missie naar Canada. Tijdens de koninklijke missie werd contact gelegd tussen de verpleegkundige opleiding van AHS en het Toronto Metropolitan, Centennial, George Brown Collaborative Nursing Degree Program. We hadden toen geen idee hoe deze eerste ontmoeting met Daria Romaniuk en Michelle Hughes, die insprongen omdat het oorspronkelijke programma op het laatste moment moest worden aangepast, zo’n grote invloed zou hebben op het Europese verpleegkundig onderwijs.

In 2019 stelde de Toronto Metropolitan University de Arteveldehogeschool Gent voor om deel te nemen aan de ontwikkeling van de VGS ‘Meal Assistance’. Deze samenwerking bood AHS de mogelijkheid om het ontwikkelproces van een VGS beter te begrijpen. We ontdekten de vele verschillende manieren waarop studenten deze simulaties konden gebruiken, zoals het verwerken van geziene leerstof, het voorbereiden van stage of examens, of het aanbieden van een leerervaring die niet iedereen op stage doormaakt.

AHS nam contact op met Europese partners in hoger onderwijs en zette zo de eerste kleine stap in het opbouwen van dit solide consortium dat overtuigd is van de mogelijkheden om gemeenschappelijke leerresultaten in Europese curricula te vertalen naar VGS.

In maart 2020 werden alle fysieke simulaties met studenten opgeschort vanwege de COVID-19-pandemie. Veel Europese hogescholen hebben fors geïnvesteerd in simulatieonderwijs. Studenten houden van deze methodologie die hen voorbereidt op alle dimensies van hun toekomstige professionele rollen. Het zou jammer zijn dat de pandemie ons jaren teruggooit in deze pedagogische ontwikkeling. Het was dus de vraag of en hoe we de simulatiepedagogiek konden inbedden in online toepassingen.

In augustus 2020 werden twee COVID-gerelateerde Erasmus+-oproepen gelanceerd. De oproep tot ‘digital education readiness’ heeft tot doel online leren, leren op afstand en gemengd leren te verbeteren, inclusief het ondersteunen van docenten en trainers, en het waarborgen van het inclusieve karakter van digitale leermogelijkheden.

September 2020, het consortium is ervan overtuigd dat deze oproep ons uitstekende kansen biedt om de online simulatie-ervaring in onze curricula te verankeren, zowel tijdens als na de uitdagingen van de pandemie. Het projectvoorstel van Envision wordt geschreven, ingediend en goedgekeurd.

Maart 2021, Envision viert zijn kick-off. Volg de activiteiten van dit project dat loopt van 1 maart 2021 tot 28 februari 2023 in ons Laatste nieuws.

1 maart 2023, we sluiten het project na twee intense jaren af en aanschouwen hierbij trots de behaalde projectresultaten.

Na de looptijd van het project zet ENVISION verder in op verspreiding en impact. Alle ENVISION HEI-partners hebben een groot netwerk van nationale en internationale hoger onderwijsinstellingen en zijn goed ingebed in de lokale gemeenschap. Daarnaast hebben zij een spilfunctie in meerdere professionele netwerken op het gebied van onderwijs, technologie of gezondheidswetenschappen.

De zeven partners zijn:

  • Toronto Metropolitan University (Canada) 
  • OAMK Oulun Ammattikorkeakouly (Finland) 
  • Joubel (Noorwegen) 
  • URV Universitat Rovira i Virgili (Spanje)  
  • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje (Slovenië)
  • Universiteit Gent (België)  
  • Arteveldehogeschool (België – projectleider)   

Het projectconsortium bestaat uit zeven organisaties uit vijf verschillende EU-landen (NO, SL, BE, ES, FI) en één universiteit uit Canada. In het partnerschap werken nieuwe en oude Europese lidstaten samen.