Tietoja Envision-projektista

European Network on Virtual Simulation Online, lyhyesti ENVISION, on kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa eurooppalaisten kouluttajien ja oppijoiden digitaalisia valmiuksia virtuaalisimulaatiopelin (Virtual Gaming Simulation, VGS) käytössä ja kehittämisessä. Hankkeen asiantuntijat luovat tiiviissä yhteistyössä laadukkaan ja osallistavan digitaalisen menetelmän koulutukseen, jossa on huomioitu simulaation parhaat käytännöt.

Hanke syntyi yhteistyössä useiden yhteydenottojen jälkeen, joissa käsiteltiin virtuaalisimulaatiopelien mahdollisuuksia sairaanhoitajakoulutuksessa. Prosessi alkoi maaliskuussa 2018 Artevelden ammattikorkeakoulun (AHS) vieraillessa Kanadassa.  Emme olisi voineet kuvitellakaan, miten ensimmäinen tapaaminen Daria Romaniukin ja Michelle Hughesin kanssa vaikuttaisikaan virtuaalisimulaatiopelien kehittämiseen ja eurooppalaiseen hoitotyön koulutukseen. Tästä alkoi yhteistyö Artevelden ja Kanadan korkeakoulujen; Toronto Metropolitanin, Centennialin, George Brownin välillä.

Vuonna 2019 Artevelden korkeakoululle ehdotettiin osallistumista virtuaalisimulaatiopelin ” Meal Assistance ” kehittämiseen, joka tarjosi tilaisuuden ymmärtää paremmin virtuaalisimulaatiopelien kehittämisprosessia. Sen myötä opimme monia eri tapoja, miten oppijat voisivat käyttää näitä pelejä. Näitä tapoja olivat mm. kliinisten tutkimusten valmistelu, tenttien arviointi, kurssisisältöjen itsetestaaminen ja kliinisen taitojen vahvistaminen.

Artevelden korkeakoulu otti yhteyttä eurooppalaisiin korkeakoulukumppaneihin ja teki ensimmäisen pienen askeleen kohti yhteistyön rakentamista. Yhteistyö on mahdollistanut sen, että virtuaalisimulaatiopelejä voidaan käyttää eurooppalaisissa opetussuunnitelmissa perinteisten oppimismahdollisuuksien rinnalla.

Monet eurooppalaiset korkeakoulut ovat panostaneet simulaatiokoulutukseen. Opiskelijat pitävät tästä menetelmästä, jossa tietyn skenaarion ja debriefingin jälkeen he kokevat tulevien ammatillisten tehtäviensä todelliset ulottuvuudet. Maaliskuussa 2020 (high-fidelity in-person) simulaatiot keskeytettiin COVID-19-pandemian vuoksi useissa korkeakouluissa. Olisi sääli, että pandemia veisi meidät pedagogisessa kehityksessä vuosia taaksepäin.

Elokuussa 2020 julkaistiin kaksi Erasmus+-hankehakua. Digitaalista koulutusvalmiutta koskevalla hankehaulla pyrittiin parantamaan verkko-, etä- ja monimuoto-opetusta ja turvaamaan digitaalisten oppimismahdollisuuksien osallistava luonne.

Syyskuussa 2020 korkeakoulukumppanit olivat yhtä mieltä siitä, että tähän hankehakuun kannattaa osallistua, koska se tarjoaa mahdollisuuden varmistaa simulaatiokokemuksen sisällyttämisen opetussuunnitelmiimme pandemian haasteiden aikana ja tulevaisuudessa. Samassa kuussa Envisionin hankehakemus kirjoitettiin, jätettiin ja se hyväksyttiin.

Maaliskuussa 2021 Envision juhli hankkeen avajaisia. Seuraa hankkeen toimintaa uusimmista uutisista (lisää linkki).

Hankkeen päätyttyäkin Envision jatkaa virtuaalisimulaatio-oppimisen jalkauttamista. Kaikilla korkeakoulukumppaneilla on laajat yhteistyöverkostot kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi niillä on keskeinen rooli useissa ammatillisissa verkostoissa koulutuksen, teknologian tai terveystieteiden aloilla.

Hankkeen korkeakoulukumpparit(7):

  • Toronto Metropolitan University (Kanada)
  • OAMK, Oulun Ammattikorkeakoulu (Suomi)
  • Joubel (Norja)
  • URV Universitat Rovira i Virgili (Espanja)
  • LUV Ljudska Univerza Velenje (Slovenia)
  • Universiteit Gent (Belgia)
  • Arteveldehogeschool (Belgia– hankkeen vetäjä)

 

Hankkeeseen kuuluu seitsemän organisaatiota viidestä eri EU-maasta (NO, SI, BE, ES, FI) ja yksi organisaatio Kanadasta.