Om

The European Network on Virtual Simulation Online, ENVISION for kort, er et toårig strategisk partnerskap som har som mål å forbedre den digitale kompetansen til europeiske pedagoger og studenter når det gjelder bruk og utvikling av Virtual Gaming Simulations (VGS). Ved å samarbeide vil pedagogiske eksperter og en digital teknologileverandør skape en inkluderende digital utdanningsmetodologi av høy kvalitet som sikrer beste praksis-standarder for simuleringer i nettbaserte-applikasjoner.

Partnerskapet er resultatet av flere kontakter rundt mulighetene for Virtual Gaming Simulation(VGS) innen sykepleieutdanning. Prosessen startet i mars 2018 med en invitasjon til Artevelde University of Applied Sciences (AHS) om å delta i den kongelige delegasjonen til Canada. Deretter ble det opprettet kontakt mellom AHS Nursing Department og Toronto Metropolitan, Centennial, George Brown Collaborative Nursing Degree Program. Vi kunne aldri ha forestilt oss hvordan dette første møtet mellom Daria Romaniuk og Michelle Hughes, som steppet inn fordi det opprinnelige programmet måtte endres i siste øyeblikk, ville påvirke europeisk sykepleieutdanning.

I 2019 ble Artevelde University of Applied Sciences Ghent foreslått til å delta i utviklingen av VGS ‘Meal Assistance’, som ga muligheten til å få en bedre forståelse av utviklingsprosessen for en virtuell spill-simulering. Vi oppdaget de mange forskjellige måtene studentene kan bruke disse spillene på, inkludert klinisk prøveforberedelse, eksamensvurdering, selvtest av kursinnhold og dekke kunnskapshull i klinisk erfaring.

AHS kontaktet European Higher Education Institutions (HEI)-partnere i Europa, et første lite skritt i å bygge et solid konsortium overbevist om mulighetene for å oversette så mange felles læringsmål i europeiske læreplaner til virtuelle spill-simuleringer.

I mars 2020 ble alle høyoppløselige klasseromsbaserte simuleringer ble satt på vent på grunn av COVID-19-pandemien. Mange europeiske HEI har investert i simuleringsbasert utdanning. Studenter liker denne metoden der de gjennom å følge et bestemt scenario og en påfølgende prosess med evaluering,  opplever de virkelige dimensjonene av sine fremtidige yrkesroller.

Det ville være synd hvis pandemien kaster oss flere år tilbake i pedagogisk utvikling. Hvordan kan vi innlemme simuleringpedagogikk i nettbaserte applikasjoner?

I august 2020 ble det lansert to ekstraordinære Erasmus+ utlysninger for å støtte digital kompetanse innen utanning og kreative ferdigheter. Utlysningen for digital kompetanse i utdanning har som mål å forbedre nettbasert, fjern- og blandet læring, inkludert å støtte lærere og veiledere, samt sikre den inkluderende karakteren i digitale læringsmuligheter.

I september 2020 ble det enighet i konsortiet om at denne utlysningen ville gi oss utmerkede muligheter til å sikre simuleringserfaringen i våre læreplaner under og etter utfordringene som pandemien førte med seg. Prosjektforslaget for Envision ble skrevet, sendt inn og godkjent.

I mars 2021 feirer Envision oppstarten. Følg aktivitetene til dette prosjektet i våre siste nyheter.

Etter prosjektets fullførelse vil ENVISION engasjere seg i videre spredning og påvirkning. Alle ENVISION HEI-partnere har et stort nettverk av tilknyttede nasjonale og internasjonale helseutdanningssentre og er godt integrert i lokalsamfunnet. I tillegg spiller de en sentral rolle i flere faglige nettverk innen utdanning, teknologi eller helsevitenskap.

De 7 prosjektpartnerne er:

  • Toronto Metropolitan University (Canada)
  • OAMK Oulun Ammattikorkeakouly (Finland)
  • Joubel (Norway)
  • URV Universitat Rovira i Virgili (Spain)
  • LUV Ljudska Univerza Velenje (Slovenia)
  • Universiteit Gent (Belgium)
  • Arteveldehogeschool (Belgium– prosjektleder)

The project consortium is composed of seven organisations from five different EU countries (NO, SI, BE, ES, FI) and one organisation from Canada. The partnership includes cooperation between new and old European Member States.